۱۲

parviz021

۱۵,۳۳۱
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۳۰۵
برد
۱۸۳
باخت
۷۶۸
کل بازی‌ها
۹۵۱
درصد برد
۰%
مارس
۱
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۰
بیشترین برد متوالی
۱۰
مدال‌ها
x۴۷۱
x۱۹۹
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.