۹

GAMER01494

۷۵,۴۰۰
بهتر از ۱۰۰٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۴۰۱۶
برد
۱۵۷
باخت
۴۲
کل بازی‌ها
۱۹۹
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۹۹
ماره
۳
آخرین برد متوالی
۲
بیشترین برد متوالی
۲۹
مدال‌ها
x۳۳
x۶۷
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.