۱۲

نرد باز

۴,۴۸۳
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۱۴۵
برد
۱۷۲
باخت
۷۸۸
کل بازی‌ها
۹۶۰
درصد برد
۰%
مارس
۴
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۰
بیشترین برد متوالی
۹
مدال‌ها
x۴۷۲
x۱۹۶
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.