۸

roz zard

۷۹,۱۳۵
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۵۵۷
برد
۱۴۶
باخت
۴۷
کل بازی‌ها
۱۹۳
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۵۸
ماره
۱
آخرین برد متوالی
۷
بیشترین برد متوالی
۱۴
مدال‌ها
x۲۷
x۳۱
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.