۸

GAMER01509

۴۸,۸۰۰
بهتر از ۱۰۰٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۹۸۹
برد
۱۲۸
باخت
۱۲
کل بازی‌ها
۱۴۰
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۶۹
ماره
۳
آخرین برد متوالی
۲۲
بیشترین برد متوالی
۲۸
مدال‌ها
x۱۷
x۲۴
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.