۷

GAMER01388

۴۱,۳۰۰
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۲۸۷
برد
۱۱۶
باخت
۱۷
کل بازی‌ها
۱۳۳
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۴۵
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۲
بیشترین برد متوالی
۲۳
مدال‌ها
x۱۵
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.