۸

GAMER01405

۴۶,۵۰۰
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۵۲۵
برد
۱۳۴
باخت
۲۵
کل بازی‌ها
۱۵۹
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۶۱
ماره
۲
آخرین برد متوالی
۸
بیشترین برد متوالی
۲۵
مدال‌ها
x۱۵
x۲۲
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.