۹

mehdi

۱۱۷,۰۰۰
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۴۰۱
برد
۲۳۱
باخت
۴۴
کل بازی‌ها
۲۷۵
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۹۱
ماره
۱
آخرین برد متوالی
۰
بیشترین برد متوالی
۱۹
مدال‌ها
x۲۸
x۴۶
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.