۱۱

face0_0melter

۱۱,۴۵۷
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۰۵۹
برد
۱۶۰
باخت
۶۸۴
کل بازی‌ها
۸۴۴
درصد برد
۰%
مارس
۲
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۱
بیشترین برد متوالی
۶
مدال‌ها
x۴۲۳
x۱۵۹
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.