۱۲

KING♕AHMAD

۱۷,۱۱۹
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۲۹۸۳
برد
۱۶۱
باخت
۷۲۵
کل بازی‌ها
۸۸۶
درصد برد
۰%
مارس
۲
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۱
بیشترین برد متوالی
۶
مدال‌ها
x۴۲۹
x۱۶۶
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.