۱۰

pesare_darya4487

۱۰,۴۳۳
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۲۸۴۱
برد
۱۱۵
باخت
۴۷۴
کل بازی‌ها
۵۸۹
درصد برد
۰%
مارس
۱
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۰
بیشترین برد متوالی
۸
مدال‌ها
x۲۷۹
x۹۳
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.