۶

GAMER01415

۲۲,۲۰۰
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۲۹۵۳
برد
۷۰
باخت
۷
کل بازی‌ها
۷۷
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۳۲
ماره
۲
آخرین برد متوالی
۹
بیشترین برد متوالی
۱۹
مدال‌ها
x۱۲
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.