۱۳

Masoome67

۷,۳۱۵
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۵۴۳
برد
۲۲۳
باخت
۱۰۰۹
کل بازی‌ها
۱۲۳۲
درصد برد
۰%
مارس
۱
ماره
۱
آخرین برد متوالی
۱
بیشترین برد متوالی
۱۳
مدال‌ها
x۶۳۰
x۲۶۰
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.