۲۰

Master Houshi

۲۱,۱۴۵,۹۸۵
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۷۲۴
برد
۳۹۲۸
باخت
۲۶۹
کل بازی‌ها
۴۱۹۷
درصد برد
۱۰۰%
مارس
۱۴۶۳
ماره
۳۶
آخرین برد متوالی
۸
بیشترین برد متوالی
۱۸۶
مدال‌ها
x۳۴۶
x۳۶۱
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.