۱۳

ghazal_khanum

۸,۳۲۰
بهتر از ۹۹.۷٪ بازیکنان
آمار بازیکن
امتیاز
۳۵۴۴
برد
۲۲۲
باخت
۹۳۷
کل بازی‌ها
۱۱۵۹
درصد برد
۰%
مارس
۳
ماره
۰
آخرین برد متوالی
۰
بیشترین برد متوالی
۷
مدال‌ها
x۵۹۳
x۲۳۰
جام‌ها
بازی‌های ذخیره شده
هنوز بازی ذخیره شده‌ای برای نمایش وجود ندارد. بعد از اتمام هر بازی می‌توانید آنرا برای نمایش و تماشا ذخیره کنید.