حفاظت از حریم شخصی

لطفا این توافق نامه حفاظت از حریم شخصی را قبل از استفاده از بازی استاد تخته ما مطالعه کنید تا از نحوه دریافت و استفاده ما از اطلاعات شخصی کاربر در هنگام انجام این سرویس ها مطلع شوید.

اطلاعاتی که هنگام ورود به حساب کاربری دریافت می کنیم:

در صورتی که با استفاده از اکانت گوگل خود به حساب کاربری این نرم افزار وارد شوید اطلاعاتی عمومی درباره شما را دریافت خواهیم کرد. این اطلاعات دریافتی با توجه به تنظیمات حریم شخصی شما می تواند متفاوت باشد.

ممکن است این اطلاعات را از حساب کاربری شما در گوگل برای حساب کاربری نرم افزار جمع آوری و ذخیره کنیم:

• نام و نام خانوادگی

• ایمیل

• عکس پروفایل

• شناسه حساب کاربری گوگل

• جنسیت

در صورتی که شما از حساب کاربری گوگل خود برای ورود به نرم افزار ما استفاده می کنید، باید توافق نامه حفاظت از حریم شخصی و قوانین استفاده از حساب گوگل خود را نیز مطالعه نمایید.